home

Новости

ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на годишно Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје
29.04.2024

ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на годишно Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието на акционери ќе се одржи на ден 30.05.2024 година со почеток во 11:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје, со седиште во с. Моране, ул.5 бр.41, Скопје.

 

Кликнете овде за да ги видите материјалите за собраниеCopyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved