home

Новости

 • ОДЛУКИ ОД СОБРАНИЕ на акционери

  07.06.2022

  Одлуки од седница на годишно Собрание на акционери на Фруктал Мак АД Скопје одржана на ден 31.05.2022

  повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на годишно Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  29.04.2022

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 31.05.2022 година со почеток во 11:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  28.02.2022

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 29.03.2022 година со почеток во 11:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  03.11.2021

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 03.12.2021 година со почеток во 14:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе
 • ГОДИШНО СОБРАНИЕ на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  31.05.2021

  Се известуваат акционерите на друштвото дека е одржана седница на собрание на акционери на ден 31.05.2021 година со почеток во 11:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе


Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved