home

Новости

 • ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ на акционери

  12.05.2016

  Записник од седница на Собрание на акционери на Фруктал Мак АД Скопје одржана 10.05.2016

  повеќе
 • РЕВИДИРАН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2015

  12.05.2016

  Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015.

  повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на Собранието на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  08.04.2016

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 10.05.2016 година со почеток во 11 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе
 • ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ на акционери

  30.10.2015

  Записник од седница на Собрание на акционери на Фруктал Мак АД Скопје одржана 28.10.2015

  повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на Собранието на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  02.10.2015

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 28.10.2015 година со почеток во 10 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе


Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved