home

Историја

Историја 1945-1954

Почетоците на Фруцтал

  • 1945: на 5. Октомври е основано Покраинското претпријатие за извоз и преработка на овошје; 5 работници започнуваат со производство на ракија
  • 1949-1953:  133 вработени; проширување на дејноста на производство на мармелад, концентрат од патлиџан, овошни сирупи

Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved