home

Унапредување на продажба

Поради се поизразената економска криза во последните неколку години која ги тера потрошувачите да реагираат позитивно на секоја заштеда на пари за време на процесот на купување, унапредувањето на продажбата е една од најчесто употребуваните инструменти од комуникацискиот микс од страна на Фруктал Мак. Целта е преку комуникација и систем на мотивација да ги поттикнеме потрошувачите на купување на одреден производ во одреден момент или краток временски период.

Во рамките на унапредување на продажбата ги користиме следните активности и алатки:

  • Промоции и дегустации
  • Продажни акции
  • Изложување на производот
  • POS материјали
  • Учество на настани и саеми

Алатките и активностите од унапредување на продажбата најчесто ги комбинираме со останатите основни групи промотивни активности.




Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved