home

Донации

Во Фруктал Мак имаме одговорност кон локалната средина во која работиме. Ние сакаме да бидеме компанија со која ќе се гордее локалната заедница, па затоа социјалната осетливост и давање помош се со години составен дел од деловната политика на Фруктал Мак. Доследни на својата традиција да иницираме и помагаме различни хуманитарни активности, Фруктал Мак главно се определува за активности кои на младите ќе им обезбедат безбедно окружување и здраво растење.

При донесување на одлука за донација или учество во хуманитарни активности на прво место ни се децата и младите, загрозени луѓе, хуманитарни, здравствени, социјални и спортски институции и организации.

Фруктал Мак редовно донира сокови на разни здруженија на студенти за потребите на конференциите, семинарите или студентските патувања кои ги организираат и тоа:

 • AIESEC - Интернационална платформа за младите луѓе при “Економски Факултет”, Скопје
 • EESTEC - Локален Комитет  при “Факултетот за Електротехника и Информациски Технологии”, Скопје
 • EMSA – Европска медицинска студентска организација при “Медицински факултет”, Скопје
 • BEST - Борд на Европски студенти по технологија при “Универзитетот Кирил и Методиј”, Скопје
 • Здружение на студенти при “Универзитетот Кирил и Методиј”, Скопје
 • Студентски парламент при “Економски Факултет”, Скопје.

Исто така веќе со години им помага на разни здравствени установи како и установи за социјална грижа и хуманитарни здруженија:

 • Црвен Крст на Град Скопје

 • „11 Октомври“ - Домот за деца без родителска грижа
 • ”Илинден” – хуманитарно здружение на граѓани и лица со хендикеп
 • ”Полио минус” - здружение за лица со телесен инвалидитет

И поддршка на останати манифестации и здруженија:

 • Поддршка на детската балетска претстава “Пепелашка” во соработка со Универзална Сала, Скопје
 • Поддршка на “Кугларска Федерација на Македонија” во репрезентативниот настап на Светското екипно првенство за сениори и сениорки одржан во Австрија
 • Поддршка на манифестација организирана од Сојузот на Извидници на Македонија ”Браќа Миладиновци”, СкопјеCopyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved